Saraswati Pushpanjali Mantra Lyrics In Hindi

Saraswati Pushpanjali Mantra Lyrics In Hindi नमः भद्रकाल्यै नमो नित्यं सरस्वत्यै नमो नमः वेद-वेदांग-वेदान्त-विद्यास्थानेभ्य एव च एश श चंदना पुष्पा बिलवा पत्रांजलि ॐ ओयिंग श्री सरस्वत्यै नमः नमः भद्रकाल्यै नमो नित्यं सरस्वत्यै नमो नमः वेद-वेदांग-वेदान्त-विद्यास्थानेभ्य एव च एश श चंदना पुष्पा बिलवा पत्रांजलि ॐ ओयिंग श्री सरस्वत्यै नमः नमः भद्रकाल्यै नमो नित्यं सरस्वत्यै नमो नमः… Continue reading Saraswati Pushpanjali Mantra Lyrics In Hindi