Khabbi Seat Hindi Lyrics

Khabbi Seat Hindi Lyrics ओह ना ना अम्मिये नि एह तोड़ डेयो रोका तोड़दे नालो वध होना मेरे नाल धोखा ओह ना ना अम्मिये नि एह तोड़ डेयो रोका तोड़दे नालो वध होना मेरे नाल धोखा कल देखेया किसे नू गुट्ट दा साची बड़ा अत्रा सलूक रखड़ाए डस्सो मैं किते बैठेया करूँ ओह जट्ट खब्बी… Continue reading Khabbi Seat Hindi Lyrics