Bhalwani Gedi Lyrics in Hindi – Jassa Dhillon

Bhalwani Gedi Lyrics in Hindi गुरु साधु संगीत! डिट्टो कोहिनूर जियान अंखियां लक पटला ते वल भारे नी कुड़िये तू दिल यूटे लग गइली बुलियन ते हसे न कुवारे नी तख सोहनि दुइहर जेहा मुखड़ा मल्लो मल्ली तेरे वल औन लग पे शहर तेरे शहर तेरे बलिये जट भलवनी गदि लुन लागे पाय शहर तेरे… Continue reading Bhalwani Gedi Lyrics in Hindi – Jassa Dhillon