हनुमान चालीसा | Jai Hanuman Gyan Gun Sagar Lyrics in Hindi

हनुमान चालीसा | Jai Hanuman Gyan Gun Sagar Lyrics in Hindi श्रीगुरु चरन सरोज रज, निजमनु मुकुरु सुधारि। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि॥ बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवनकुमार। बल बुधि विधा देहु मोहि हरहु कलेस विकार॥ || चौपाई || जय हनुमान ज्ञान गुन सागर। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर॥ १ ॥ राम… Continue reading हनुमान चालीसा | Jai Hanuman Gyan Gun Sagar Lyrics in Hindi