हम तो चले परदेस -Hum To Chale Pardes Lyrics in Hindi

हम तो चले परदेस -Hum To Chale Pardes Lyrics in Hindi हो रामा हो हो रामा हो हम तो चले परदेस हम परदेसी हो गए हम तो चले परदेस हम परदेसी हो गए छूटा अपना देश हम परदेसी हो गए हम तो चले परदेश हम परदेसी हो गए छूटा अपना देश हम परदेसी हो गए..… Continue reading हम तो चले परदेस -Hum To Chale Pardes Lyrics in Hindi