Gannayakay Gandevtay Song Lyrics Hindi

Gannayakay Gandevtay Song Lyrics Hindi गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि, गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि, गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि, एकदंताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि, गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि ॥ गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने, गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे, गुरुपूजिताय गुरुदेवताय गुरुकुलस्थायिने, गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे, गुरुदैत्यगलच्छेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय, गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय, गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि, गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि, गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि,… Continue reading Gannayakay Gandevtay Song Lyrics Hindi