Chandan Chandan Zali Raat Lyrics

Chandan Chandan Zali Raat Lyrics चांदण चांदण झाली रात, एकविरीची पाहत होते वाट ….. पुण्याचा सोनार बोलवा ग आईला नथनि घडावा ग ….. हळदी ग कुंकवाच घेऊन ताट एकविरीची पाहत होते वाट ….. चांदण चांदण झाली रात, एकविरीची पाहत होते वाट ….. ठाण्याचा कासार बोलवा ग आईला बांगड्या भरा ग ….. लिंब ग नारळाच घेऊन… Continue reading Chandan Chandan Zali Raat Lyrics