Abhi Na Jao Chhod Kar Lyrics Hindi

Abhi Na Jao Chhod Kar Lyrics Hindi र: अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं – (२) अभी अभी तो आई हो – अभी अभी तो अभी अभी तो आई हो, बहार बनके छाई हो हवा ज़रा महक तो ले, नज़र ज़रा बहक तो ले (ये शाम ढल तो ले ज़रा –… Continue reading Abhi Na Jao Chhod Kar Lyrics Hindi