Lyrics in Hindi – कृष्णा माझ्या कड़े पाहू नको रे माझी घागर गेली फुटून लिरिक्स – Krishna Mazya Kade Pahu Nako re Majhi Ghagar Geli Futun Lyrics

कृष्णा माझ्या कड़े पाहू नको रेमाझी घागर गेली फुटून हो हो ..घागर गेली घागर गेलीघागर गेली फुटून घागर गेली फुटूनकान्हा माझ्या कड़े पाहू नको रेमाझी घागर गेली फुटून पाचेची न्हानी गुलाबाचं पानीन्हानित नाहते बसून हो हो ..कृष्णा माझ्या कड़े पाहू नको रेमाझी घागर गेली फुटून…कान्हा माझ्या कड़े पाहू नको रेमाझी घागर गेली फुटून… भिंती आड़… Continue reading Lyrics in Hindi – कृष्णा माझ्या कड़े पाहू नको रे माझी घागर गेली फुटून लिरिक्स – Krishna Mazya Kade Pahu Nako re Majhi Ghagar Geli Futun Lyrics