Raho Ashich Tuzi Mazi Sath Lyrics Marathi

Raho Ashich Tuzi Mazi Sath Lyrics Marathi

राहो अशीच तुझी माझी साथ..

प्रत्येक क्षण हा नवी सुरुवात..

राहतो जिथे भास हा तुझा श्वास ही आता तुझ्यात गुंतला..

घेऊ वसा आपुल्या साथीचा

========

Full Song

साावली जशी उनहाट संगतिला
वट तेवुनी उजले ज्योतिला

अबोल प्रेम हे ये भारतिला
नवा अर्थ ये जुन्या भेटिला

जादू कारी स्पर्श हा प्रीतिचा
लाभेल का….
हया फुलाला सुगंधा मटचा

हया फुलाला सुगंधा मटचा
हया फुलाला सुगंधा मटचा
हया फुलाला सुगंधा मटचा
सुगंधा मटचा

रहो आशिच तुजी माजी साथो
प्रतीक कशन हो नवी सुरुवाती
रहो आशिच तुजी माजी साथो
प्रतीक कशन हो नवी सुरुवाती

रहो जीते भास हो तुझे
स्वस ही आता तुईयात गुंटला
घी वासा आपुल्य सथिचा
लाभेल का….
हया फुलाला सुगंधा मटचा
हया फुलाला सुगंधा मटचा
हया फुलाला सुगंधा मटचा
हया फुलाला सुगंधा मटचा
सुगंधा मटचा

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *