Omkar Swarupa Lyrics In Marathi

Omkar Swarupa Lyrics In Marathi

ओंकार स्वरूपा, सद्गुरु समर्था,
ओंकार स्वरूपा, सद्गुरु समर्था,
अनाथाच्या नाथा, तुज नमो,
तुज नमो, तुज नमो, तुज नमो ।

नमो मायबापा, गुरुकृपाघना,
तोडी या बंधना मायामोहा,
मोहोजाल माझे कोण नीरशील,
तुजविण दयाला सद्गुरुराया ।

ओंकार स्वरूपा, सद्गुरु समर्था,
ओंकार स्वरूपा, सद्गुरु समर्था,
अनाथाच्या नाथा, तुज नमो,
तुज नमो, तुज नमो, तुज नमो ।

सद्गुरुराया माझा आनंदसागर,
त्रैलोक्या आधार गुरुराव,
त्रैलोक्या आधार गुरुराव,
गुरुराव स्वामी असे स्वयंप्रकाश,
ज्या पुढे उदास चंद्र रवी,
रवी, शशी, अग्नि, नेणती ज्या रुपा,
रवी, शशी, अग्नि, नेणती ज्या रुपा,
स्वप्रकाशरुपा नेणे वेद,
स्वप्रकाशरुपा नेणे वेद ।

एका जनार्दनी, गुरुपरब्रम्ह,
एका जनार्दनी, गुरुपरब्रम्ह,
तयाचे पै नाम सदा मुखी,
तयाचे पै नाम सदा मुखी,
तुज नमो, तुज नमो, तुज नमो ।

ओंकार स्वरूपा, सद्गुरु समर्था,
ओंकार स्वरूपा, सद्गुरु समर्था,
अनाथाच्या नाथा, तुज नमो,
तुज नमो, तुज नमो, तुज नमो ।

Leave a comment

Your email address will not be published.