Niti Pravin Nigama Lyrics In Hindi

Niti Pravin Nigama Lyrics In Hindi

શ્રી હનુમત્સ્તોત્રમ્ ( શ્રી નીતિપ્રવીણ સ્તોત્રમ્)

નીતિપ્રવીણ ! નિગમાગમશાસ્ત્રબુદ્ધે !
રાજાધિરાજરઘુનાયકમન્ત્રિવર્ય !
સિન્દુરચર્ચિતકલેવર નૈષ્ઠિકેન્દ્ર
શ્રીરામદૂત ! હનુમન્ ! હર સંકટં મે ।। ૧ ॥
સીતાનિમિત્તજરઘુત્તમભૂરિકષ્ટ-
પ્રોત્સારણેકકસહાય હતાસ્ત્રપૌઘ !
નિર્દગ્ધયાતુપતિહાટકરાજધાને ! શ્રીરામદૂત૦ ।। ૨ ॥
દુર્વાર્યરાવણવિસર્જિતશક્તિઘાત-
કંઠાસુલક્ષ્મણસુખાહ્રતજીવવલ્લે !
દ્રોણાચલાનયનનન્દિતરામપક્ષ ! શ્રીરામદૂત૦ ।। ૩ ॥
રામાગમોક્તિતરિતારિતબંધ્વયોગ-
દુ:ખાબ્ધિમગ્નભરતાર્પિતપારિબર્હ !
રામાંધ્રિપદ્મમધુપી ભવદન્તરાત્મન્ ! શ્રીરામદૂત૦ ।। ૪ ॥
વાતાત્મકેસરિમહાકપિરાટ્ તદીય-
ભાર્યાંજનીપુરુતપ:ફલપુત્રભાવ !
તાર્ક્ષ્યોપમોચિતવપુર્બલતીવ્રવેગ ! શ્રીરામદૂત૦ ।। ૫ ॥
નાનાભિચારિકવિસૃષ્ટસવીરકૃત્યા-
વિદ્રાવણારુણસમીક્ષણદુ:પ્રધર્ષ્ય !
રોગઘ્નસત્સુતદવિત્તદમન્ત્રજાપ ! શ્રીરામદૂત૦ ।। ૬ ॥
યન્નામધેયપદકશ્રુતિમાત્રતોપિ
યે બ્રહ્મરાક્ષસપિશાચગણાશ્વભૂતા: ।
તે મારિકાશ્વસભયં હ્યપયાન્તિ સત્વં ! શ્રીરામદૂત૦ ।। ૭ ॥
ત્વં ભક્તમાનસસમીપ્સિતપૂર્તિશક્તો
દીનસ્ય દુર્મદસપત્નભયાર્તિભાજ: ।
ઈષ્ટં મમાપિ પરિપૂરય પૂર્ણકામ ! શ્રીરામદૂત૦ ।। ૮ ॥

॥ ઈતિ શ્રીશતાનંદમુનિ વિરચિતં શ્રી હનુમત્સ્તોત્રમ્ સમાપ્તમ્ ॥

श्री हनुमस्तोत्रम (श्री नीतिप्रवीण स्तोत्रम)

नैतिक! निगममशास्त्रबुद्धे!
राजधिराजराघुनायकमन्त्रीवर्य!
सिंदूरचरचितकलावर नैस्थिकेंद्र
श्री रामदूत! हनुमान! हर संकट हो सकता है। 1॥
सीतानिमित्तजरघुत्तंभूरिष्ट-
प्रोत्सारनेक्कशाय हतास्त्रपोघ!
निर्दग्ध्यातुपतिहतकाराधाने! श्री रामदूत। मैं
दुर्वर्यरावणविसारजितशक्तिघाट-
कंठा समक्ष्मणसुखारतजीववेल!
द्रोणचालन्यानंदीतरम्पाक्ष! श्री रामदूत। मैं
रामगमोक्तितारीत बंधवयोग-
दुखब्धिमग्नाभारततरपित्तपरिबर्हा!
रामंध्रीपद्ममधुपि भवदंतरतमन! श्री रामदूत। मैं
वातत्मेकेसरीमहाकपीरत तड़िया-
भारंजनी पुरुतप: फालपुत्रभव!
श्रीगणेश! श्री रामदूत। मैं
कोरी-
विद्रावनरुनासमिक्षानाडु: प्रदर्श्य!
बीमारीघ्नसतद आर्थिक दमन्तरजाप! श्री रामदूत। मैं
यन्नामधेयपादकाश्रुतिमात्राटोपिक
ये ब्रह्मराक्षसपिशाचगनाश्वभूत:।
वह मारीकाश्वसभाय ह्यपयंती सात्वं! श्री रामदूत। मैं
तवन भक्तमानससंपिसिटापुर्तिशक्तो
दीनास्य दुर्मदासपटनाभयार्तिभज:.
इष्टम ममपि परिपुरय पूर्णकम! श्री रामदूत। मैं

मैं इति सृष्टानंदमुनि विरचितन श्री हनुमस्तोत्रम समप्तम।

Leave a comment

Your email address will not be published.