Lyrics in Hindi – कृष्णा तुला मी ताकीद करते गौळण लिरिक्स – krishna Tula Mi Takid Karite Marathi gavlan lyrics

कृष्णा तुला मी ताकीद करते,
कुणाच्या घरी कधी जाऊ नको ।

गवळ्याघरी बोभाट उठला ।
माठ दह्याचे फोडू नको रे ॥१॥
कृष्णा तुला मी ताकीद करते,
कुणाच्या घरी कधी जाऊ नको ।

रागीट तुझा पिता नंद
मार तयाचा खाऊ नको रे ॥२॥
कृष्णा तुला मी ताकीद करते,
कुणाच्या घरी कधी जाऊ नको ।

आली गौळण कपटी राधा,
तिच्या घरात तू जाऊ नको रे ॥३॥
कृष्णा तुला मी ताकीद करते,
कुणाच्या घरी कधी जाऊ नको ।

पाळण्यात घालूनी झोके देते,
आता मुला, तू रडू नको रे ॥४॥
कृष्णा तुला मी ताकीद करते,
कुणाच्या घरी कधी जाऊ नको ।

वरद्या वांकड्या पेंद्या सुदामा,
ह्यांच्या डावामध्ये खेळू नको रे ॥५॥
कृष्णा तुला मी ताकीद करते,
कुणाच्या घरी कधी जाऊ नको ।

नामा म्हणे पतित पावना,
ह्यांच्या नामा तू विसरू नको रे ॥६॥
कृष्णा तुला मी ताकीद करते,
कुणाच्या घरी कधी जाऊ नको ।

Leave a comment

Your email address will not be published.