Lyrics in Hindi – Dahi Handi Marathi Song Lyrics – Free Hindi Lyrics

Bol Bajrang bali ki jay lyrics – Hamal De Dhamal बोल बजरंग बली की जयबोल बजरंग बली की जयगोविंदा रे गोपाळागोविंदा रे गोपाळा खिडकीतल्या ताई अक्का वाकू नकापुढं वाकू नकादोन पैसे देतो मला भिजवून टाका (x2) लाल लाल पागोटे गुलाबी शेलाचिंट्या दादा गेलाजीव झाला वेडा (x2) तुझ्या घरात नाही पाणी घागर, उताणी रे गोपाळातुझ्या घरात नाही… Continue reading Lyrics in Hindi – Dahi Handi Marathi Song Lyrics – Free Hindi Lyrics

Omkar Swarupa Lyrics In Marathi

Omkar Swarupa Lyrics In Marathi ओंकार स्वरूपा, सद्गुरु समर्था, ओंकार स्वरूपा, सद्गुरु समर्था, अनाथाच्या नाथा, तुज नमो, तुज नमो, तुज नमो, तुज नमो । नमो मायबापा, गुरुकृपाघना, तोडी या बंधना मायामोहा, मोहोजाल माझे कोण नीरशील, तुजविण दयाला सद्गुरुराया । ओंकार स्वरूपा, सद्गुरु समर्था, ओंकार स्वरूपा, सद्गुरु समर्था, अनाथाच्या नाथा, तुज नमो, तुज नमो, तुज नमो,… Continue reading Omkar Swarupa Lyrics In Marathi