Lyrics in Hindi – Dahi Handi Marathi Song Lyrics – Free Hindi Lyrics

Bol Bajrang bali ki jay lyrics – Hamal De Dhamal बोल बजरंग बली की जयबोल बजरंग बली की जयगोविंदा रे गोपाळागोविंदा रे गोपाळा खिडकीतल्या ताई अक्का वाकू नकापुढं वाकू नकादोन पैसे देतो मला भिजवून टाका (x2) लाल लाल पागोटे गुलाबी शेलाचिंट्या दादा गेलाजीव झाला वेडा (x2) तुझ्या घरात नाही पाणी घागर, उताणी रे गोपाळातुझ्या घरात नाही… Continue reading Lyrics in Hindi – Dahi Handi Marathi Song Lyrics – Free Hindi Lyrics

Lyrics in Hindi – Dahi Handi Hindi Song Lyrics – Top Hindi Songs – Free Hindi Lyrics

Govinda Aala Re Aala Lyrics – Bluff Master गोविंदा आला रे आलाज़रा मटकी सम्भाल बृजबालागोविंदा आला रे आलाज़रा मटकी सम्भाल बृजबालाअरे एक दो तीन चार संगपाँच छः सात हैं ग्वालाअरे एक दो तीन चार संगपाँच छः सात हैं ग्वालागोविंदा आला रे आलाज़रा मटकी सम्भाल बृजबालाहे..हो आई माखन के चोरों की सेनाहो आई माखन के चोरों की… Continue reading Lyrics in Hindi – Dahi Handi Hindi Song Lyrics – Top Hindi Songs – Free Hindi Lyrics