अवध मां होली खेलैं रघुवीरा lyrics | होली के पौराणिक लोकगीत

अवध मां होली खेलैं रघुवीरा lyrics | होली के पौराणिक लोकगीत

ओ केकरे हाथ ढोलक भल सोहै,

केकरे हाथे मंजीरा।

राम के हाथ ढोलक भल सोहै,

लछिमन हाथे मंजीरा।

ए केकरे हाथ कनक पिचकारी

ए केकरे हाथे अबीरा।

ए भरत के हाथ कनक

पिचकारी शत्रुघन हाथे अबीरा।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *